Умови розміщення оголошень

УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕННЯ

У цих Умовах розміщення оголошень на OGO.LUTSK.UA («Умови») застосовуються терміни, визначені Угодою користувача.

Ці Умови можуть бути в будь-який час змінені OGO.LUTSK.UA без повідомлення Користувача. Використання сервісу безкоштовного розміщення Об'яв після внесення відповідних змін означає беззастережну згоду з ними Користувача і встановлює для нього відповідні зобов'язання і відповідальність за дотримання Умов.

 

1. Загальні положення

Бесплатка надає Користувачеві можливість здійснювати розміщення оголошень про товари на Сайті OGO.LUTSK.UA на умовах і з дотриманням вимог, встановлених цими Умовами, Угодою користувача та іншими правилами і документами, що регламентують використання OGO.LUTSK.UA.

Розміщення Об'яв здійснюється будь-яким Користувачем, зареєстрованим у встановленому OGO.LUTSK.UA порядку на Сайті безкоштовно.

OGO.LUTSK.UA вправі встановити обмеження на кількість безкоштовно розміщуваних оголошень для певних категорій і регіонів (ліміт). При досягненні такого ліміту розміщення оголошень у відповідних категоріях і регіонах здійснюється за плату, на Умовах платного розміщення оголошень.

Всі розміщувані Користувачем Оголошення, можливість їх редагування, видалення, зняття з публікації, активації, вчинення інших дій з Оголошенням доступні Користувачеві в Особистому кабінеті на Сайті.

Показ розміщених в відповідності з даними Умовами Об'яв здійснюється в результатах пошуку в загальному списку одночасно з Оголошеннями інших користувачів, схожих за змістом, запитом чи іншими параметрами Оголошення.

 

2. Умови розміщення оголошень і зобов'язання Користувача

Продавець зобов'язується розміщувати Оголошення відповідно до інструкцій на OGO.LUTSK.UA та надавати точну і повну інформацію про товар і умови його продажу (використання, придбання та ін.). Розміщуючи Оголошення, Користувач підтверджує, що він має право розпоряджатися Товаром або здійснювати стосовно Товару інші дії, зазначені в оголошенні.

З метою підтримки високої якості Сервісів, OGO.LUTSK.UA залишає за собою право обмежити кількість активних, тобто доступних для перегляду третіми особами повідомлень користувачів на OGO.LUTSK.UA, а також обмежувати дії Користувача на OGO.LUTSK.UA.

Користувач має право реалізовувати на OGO.LUTSK.UA належні йому Товари, за умови, що для цього не потрібно спеціальних дозволів, а також за умови дотримання чинного Угоди користувача.

На OGO.LUTSK.UA заборонені оголошення про товари, продаж яких порушує чинне законодавство України, суперечить загальноприйнятим нормам моралі, є образливою або недоречною або не відповідає політиці OGO.LUTSK.UA.

Користувач зобов'язаний самостійно упевнитися, що продаж товарів не порушує положень чинного законодавства і допускається Угодою користувача, ознайомившись в тому числі з вмістом переліку заборонених товарів, правил розміщення оголошень, вимоги до оголошення та іншими документами, що регламентують надання Сервісів на Сайті.

Продавець зобов'язаний ретельно перевіряти всю інформацію про товар, вказаного в оголошенні, і, у разі виявлення невірною і / або неповної інформації, додавати необхідні відомості в опис і / чи умови продажу Товару в Оголошенні або виправляти невірну інформацію, відредагувавши Оголошення.

Опис Товару, вказане Продавцем в Оголошенні, його вартість і пропозиція укладання угоди щодо Товару становлять умови продажу цього Товару.

В оголошенні заборонено залишати будь-які посилання на сторінки Інтернет-сайтів, за винятком випадків, коли такі посилання необхідні з метою виконання вимог чинного законодавства України.

Умови доставки повинні включатися в умови продажу Товару, вказаного в оголошенні. Умови продажу і опис Товару, вказаного в оголошенні, не повинні суперечити чинному законодавству та Угоді користувача, як на момент розміщення Оголошення, так і надалі, включаючи можливі зміни Оголошення, зміна положень чинного законодавства України та інші обставини.

Користувач зобов'язується не включати в Оголошення інформацію про послуги, що надаються:

- Інтернет-аукціонами та / або сайтами, що пропонують товари та послуги, представлені на OGO.LUTSK.UA, за ту ж або меншу плату;

сайтами, що пропонують товари та послуги, заборонені до продажу на OGO.LUTSK.UA.

- OGO.LUTSK.UA має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації Оголошення з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем OGO.LUTSK.UA.

OGO.LUTSK.UA має право припинити демонстрацію будь-якого Оголошення в будь-який час.

Оголошення, розміщені Продавцем на OGO.LUTSK.UA, за одноосібним рішенням OGO.LUTSK.UA можуть бути додатково опубліковані на Інтернет-сайтах компаній - партнерів OGO.LUTSK.UA. При розміщенні Об'яв користувачів OGO.LUTSK.UA вправі наносити на надані Користувачем фотографії логотипи / водяні знаки OGO.LUTSK.UA.

Користувачеві забороняється розміщувати Оголошення на OGO.LUTSK.UA, здійснювати або виконувати угоду з використанням Сервісів OGO.LUTSK.UA, яка може призвести до порушення OGO.LUTSK.UA та / або Користувачем чинного законодавства України.

 

3. Надані Користувачем відомості при розміщенні Об'яв

Відомості, що надаються Користувачем при розміщенні Об'яв повинні бути повними, достовірними, відповідними пропонованих товарів і дійсним намірам Продавця щодо такого Товару, що не допускають неоднозначного або подвійного розуміння.

Обмеження.

Відомості, надані Користувачем, у тому числі при розміщенні Об'яв, і будь-які його дії на OGO.LUTSK.UA не повинні:

-бути помилковими, неточними або вводять в оману;

-сприяти шахрайству, обману або зловживання довірою;

-вести до здійснення угод з краденими чи підробленими предметами;

-порушати або зазіхати на власність третьої особи, його комерційну таємницю або його право на недоторканність приватного життя;

-утримувати відомості, що ображають чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;

-утримувати наклеп або погрози кому б то не було;

-закликати до скоєння злочину, а також розпалювати міжнаціональну ворожнечу;

-сприяти, підтримувати або закликати до терористичної та екстремістської діяльності;

-бути непристойними або носити характер порнографії;

-утримувати комп'ютерні віруси, а також інші комп'ютерні програми, спрямовані, зокрема, на нанесення шкоди, неуповноважена вторгнення, таємний перехоплення або присвоєння даних будь-якої системи, або самої системи, або її частини, або особистої інформації чи інших даних (включаючи дані OGO.LUTSK.UA або інших користувачів);

-спричиняти шкоду OGO.LUTSK.UA, а також ставати причиною повної або часткової втрати OGO.LUTSK.UA послуг провайдерів мережі Інтернет, або послуг будь-яких інших осіб;

-утримувати матеріали рекламного характеру;

-порушати інтелектуальні права третіх осіб, право на зображення громадянина та інші матеріальні та нематеріальні права третіх осіб;

іншим чином порушувати чинне законодавство України.

 

4. Відповідність вимогам

OGO.LUTSK.UA може вибірково здійснювати перевірку Оголошень на відповідність вимогам цих Умов і Угоди користувача на будь-якому етапі розміщення Оголошення, як у момент створення і відправки Оголошення для публікації, так і в процесі його показу на Сайті.

При виявленні в Оголошенні ознак порушення встановлених OGO.LUTSK.UA положень та вимог чинного законодавства України OGO.LUTSK.UA вправі відмовити у розміщенні Оголошення - припинити показ Оголошення, заблокувати його і надати Користувачеві можливість усунути допущені порушення, заблокувати Оголошення без можливості його редагування, а також обмежити та / або заблокувати Користувачеві доступ в його Особистий кабінет.

 

5. Гарантії та відповідальність

Користувач несе відповідальність за дотримання положень чинного законодавства України при використанні сервісу розміщення Об'яв, передбачених цими Умовами, Угодою користувача та іншими положеннями, встановленими OGO.LUTSK.UA і розміщеними на Сайті.

Здійснюючи розміщення Оголошення в відповідності з даними Умовами, Користувач гарантує, що володіє необхідними правами на Товар, щодо якого розміщується пропозицію, на будь-які дії з таким Товаром, включаючи розміщення відповідної інформації про товар на Сайті.

Користувач одноосібно несе відповідальність за реалізацію Товарів, пропозиції про яких розміщуються їм на OGO.LUTSK.UA і будь-які її наслідки.

OGO.LUTSK.UA не є Продавцем та / або посередником угод, скоєних Користувачами виходячи з інформації, отриманої на OGO.LUTSK.UA, у зв'язку з чим не несе відповідальності за будь-які угоди, укладені між Користувачами при використанні OGO.LUTSK.UA, і їх наслідки.

Користувач несе відповідальність за відповідність Товару заявленим в Об'явленні характеристик, якості, безпеки, а також за законність і можливість Продавця продати Товар.

Всі претензії до Товару, до змісту Оголошення, інформації Користувача і будь інші вимоги до Продавця в рамках укладених з таким Продавцем угод, на підставі інформації, розміщеної Продавцем на Сайті, вирішуються Продавцем своїми силами і за свій рахунок, без участі OGO.LUTSK.UA, оскільки OGO.LUTSK.UA учасником таких угод не є.

З причини безплатності використання сервісу розміщення Об'яв в відповідності з даними Умовами, положення законодавства про захист прав споживачів не застосовуються до відносин між OGO.LUTSK.UA і Користувачами, що виникають у зв'язку з використанням Сайту і зазначеного в цих Умовах сервісу.

 

ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

Розміщення оголошень на сайті OGO.LUTSK.UA регулюється Угодою користувача.

Порушення правил, а також надходження численних скарг користувачів на оголошення можуть призвести до блокування як оголошень, так і облікових записів їхніх власників.

Зверніть увагу, що всі оголошення повинні відповідати правилам, незалежно від того, застосовуються до них додаткові послуги (просування оголошення) чи ні. Оплачені оголошення також можуть бути заблоковані при виявленні порушень.

Загальні правила

 • Не робіть одне й теж оголошення (про пропозицію одного і того ж товару або послуги) повторно, незалежно від того, розміщуєте ви їх в різних регіонах або категоріях.
 • Повторною подачею оголошення також вважається зняття оголошення з публікації до закінчення терміну дії попереднього, а потім розміщення нового оголошення про те ж товар.
 • Але якщо ви продали товар або вашу пропозицію більш не актуально, то обов'язково знімайте оголошення з публікації відразу після здійснення угоди.
 • Ви можете мати тільки один обліковий запис - не реєструється повторно на інший e-mail.
 • Не пропонуйте заборонені товари і послуги.
 • Розміщуйте оголошення тільки про існуючі пропозиції.
 • Подавайте оголошення тільки про конкретні товари або послуги - подача оголошень загального рекламного характеру або без конкретної пропозиції неприпустима. Також заборонено продаж товарів через аукціон, реклама проведення аукціонів.
 • Заборонено розміщення оголошень, що містять рекламну інформацію, а також оголошень про рекламу:
  • інтернет-ресурсів (портали, форуми, сайти знайомств, тощо);
  • Бізнесу (магазинів, компаній) та перерахування асортименту товарів, послуг і цін. Наприклад, "Наш офіс працює з 09 до 18 без вихідних".
 • Вибирайте для оголошення найбільш відповідну категорію і регіон (місто або населений пункт, в якому знаходиться Товар), вказуйте вірні реальні параметри оголошення. Вся інформація в оголошенні повинна відповідати дійсності.
 • Розміщуйте оголошення тільки про продаж / пропозиції товарів. Не робіть оголошення:
  • Неприпустимо розміщення оголошень про сумнівні способи отримання доходу, у тому числі в мережі інтернет. Наприклад, "Переведіть 100 гривень на електронний гаманець і заробите набагато більше".
  • Неприпустимо наявність в оголошенні (заголовок, текст, фотографії, прев'ю відео) або імені користувача еротичного, порнографічного, нецензурного, екстремістського чи іншого, який не відповідає політиці OGO.LUTSK.UA, змісту.
  • Заборонене несанкціоноване / необгрунтоване використання в оголошенні або в імені користувача логотипів і товарних знаків відомих брендів. Не додавайте логотипи та назви компаній і організацій.
  • Не використовуйте програми для подачі і автозавантаження оголошень без дозволу OGO.LUTSK.UA.

Дані контактної особи

 • Ім'я, вказане в оголошенні, повинно відповідати дійсності.
 • Поле "Ім'я" не повинно містити будь-який контактної інформації, включаючи адреси сайтів, телефони, ICQ, але не обмежуючись ними.
 • Не вказуйте номер телефону, електронна адреса або інші контактні дані третьої особи.

Назва оголошення

 • У назві оголошення має бути тільки назва товару (або послуги) та / або його модель і важливі параметри, все інше вказуйте в описі. Назва повинна відповідати опису.
 • Пишіть назву оголошення російською або українською мовою - написання слів латинськими літерами (трансліт) неприпустимо. Заборонено необгрунтоване використання заголовних букв, спеціальних символів, іноземної мови.
 • Не вказуйте яку-небудь контактну інформацію, за винятком випадків, коли вказівка контактної інформації обов'язково в силу закону. У поняття контактної інформації ми включаємо: номер телефону, фізичний / юридичний / електронну адресу (e-mail), адреса та назву сайту (посилання), ICQ, skype, але не обмежуємося ними.
 • Заборонено необгрунтоване використання слів, що привертають увагу, таких як "Срочно" і "Увага" в заголовку.

Опис оголошення

 • Опис повинен бути російською або українською мовою, не використовуйте іноземні мови та трансліт - написання слів латинськими літерами. Необгрунтоване використання в описі оголошення заголовних букв і спеціальних символів також неприпустимо.
  Описуйте саме той товар або послугу, про який мова йде в назві оголошення і який зображений на фотографіях.
 • Опис оголошення має представляти тільки конкретний товар, який пропонується, але не рекламувати діяльність компанії або інші товари і послуги, надані нею. В описі оголошення допустимо вказівку умов і варіантів придбання і доставки товару, пропонованого в оголошенні. Зміст супутнього пропозиції має бути чітко описано. Ознайомтеся з допустимими супутніми товарами та послугами.
 • Заборонено вказівку в описі ключових слів для полегшення пошуку оголошень продавця, перерахування кількох товарів, розміщення прайс-листів (назви і ціни інших схожих товарів).
 • Неприпустимо присутність контактної інформації будь-якого роду в описі оголошення, (включаючи адреси, посилання, номери телефонів, ICQ, але не обмежуючись ними), за винятком випадків, коли вказівка контактної інформації обов'язково в силу закону.

Фото в оголошенні

 • Фотографія повинна відповідати заголовку і опису оголошення.
 • Не допускається використання на фотографіях водяних знаків (вотермарок, водяних міток).
 • Неприпустимо наявність логотипів компаній і назв організацій.
 • Не додавайте фото, що привертають увагу до оголошення за допомогою:
  • Мотивуючих слів, таких як "Срочно", "Увага", "Акція", "Розпродаж" і т.п .;
  • Зображень, оброблених в спеціальних редакторах (наприклад, поміщених в кольорову рамку, із заливкою фону, з розміщенням тексту поверх зображення товару та ін.).
 • Заборонено наявність на фото будь контактної інформації (телефони, адреси, посилання і назви сайтів, ICQ і т.д.).

Ціна

 • Ціна повинна бути цілим числом.
 • Вказуйте тільки ту ціну, за якою пропонуєте товар або послугу.
 • Якщо вартість пропозиції знижена з якої-небудь причини (поганий стан, є дефекти, товар зіпсований або поламаний) вказуйте це в описі оголошення.
 • Не пишіть ціну в назві оголошення - для цього є окреме поле.

 

OGO.LUTSK.UA залишає за собою право на доповнення і оновлення існуючих правил.